OBO Кабелийн менежмент болон дагалдах хэрэгсэл

Алдаа мэдээлэх

2022-08-22
 
 

КАБЕЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ БОЛОН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ OBO 

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн хүрээ: 

      * Аянга хамгаалалтын бүтээгдэхүүн 

      * Галын хамгаалалтын бүтээгдэхүүн 

      * Кабелийн зам сувагчлалын систем 

      * Шалан доорх системийн бүтээгдэхүүн 

      * Холбох, залгах системийн бүтээгдэхүүн 

      * Тоноглолын бүтээгдэхүүн 

      * Кабелийн менежментийн систем 

Менежертэй холбогдох