KRIPAL Цахилгаан холболтын хайрцаг

Алдаа мэдээлэх

2022-08-22
 
 

ӨНДӨР ХАМГААЛАЛТ БҮХИЙ ЦАХИЛГААН ХОЛБОЛТЫН СИСТЕМ KRIPAL

Автомат таслуур, контактор, реле, сэлгэн залгуур болон үйлдвэрлэл, уул уурхайн хүнд нөхцөлийн зориулалттай унтраалга, залгуур, бүх төрлийн цаг уурийн хамгаалалттай нам хүчдэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр мэргэшсэн компани. 

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн хүрээ: 

     * Хүчний залгуур 

     * Сэлгэн залгуур 

     * Хөвүүр унтраалга 

     * Түр тэжээлийн самбар 

     * Гадна зориулалтын унтраалга, залгуур холболтын хайрцаг 

     * Үйлдвэрлэлийн зориулалттай цахилгааны нам хүчдэлийн бүтээгдэхүүн 

Менежертэй холбогдох