IDE Холболтын хайрцаг, Унтраалга залгуур,

Алдаа мэдээлэх

2022-08-22
 
 

SCHUKO ТӨРЛИЙН ӨНДӨР ХАМГААЛАЛТ БҮХИЙ ХОЛБОЛТЫН ХАЙРЦАГ IDE 

Нам хүчдэлийн болон харилцаа холбооны зориулалттай хуванцар, металл цахилгааны хайрцаг, үйлдвэрлэлийн тоноглолд зориулсан бүтээгдэхүүн 

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн хүрээ: 

       * Тэжээлийн хайрцаг 

       * Металл терминал хайрцаг 

       * Металл удирдлагын бүтээгдэхүүн 

       * Цахилгаан самбарын тоноглол, эд анги 

       * Үйлдвэрлэлийн зориулалттай унтраалга, залгуур 

       * Хуванцар, полистер, металл ба тэсрэлтийн хамгаалалттай цахилгааны хайрцаг кабинет самбар 

Менежертэй холбогдох