DIALIGHT Аж үйлдвэр, уул уурхай, хүнд нөхцөлд зориулсан гэрэл

Алдаа мэдээлэх

2022-08-22
 
 

АЖ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, УУЛ УУРХАЙ ХҮНД НӨХЦӨЛД ЗОРИУЛСАН ГЭРЭЛ DIALIGH

Эрчим хүчийг хамгийн үр ашигтай хэрэглэх арга замыг хэрэглэдэд нийлүүлдэг бөгөөд Dialight гэрлийн шийдэл нь эрчим хүчний зарцуулалтыг буулгаад зогсохгүй аюулгүй байдлыг бий болгодог. 

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хүрээ: 

      * Үйлдвэрлэлийн гэрэлтүүлэг /  Дүүжин гэрэл, Талбайн гэрэл, Орчны гэрэл, Шугаман гэрэл / 

      * Хяналт, анхааруулгын гэрэл 

      * ЛЕД гудамжны гэрэл 

      * ЛЕД гэрлийн удирдлагын систем 

      * Дохио болон Гэрэл гэрэлтүүлгийн эд анги тоноглолууд 

Менежертэй холбогдох