Европын чанарын СЕ - сертификаттай хөнгөн цагаан цонх хаалганы үйлдвэрлэл Монголд

2019-11-06
 
 
  Италийн GIESSE брэндийн GOS /Giesse 0pen Source System/ - хөнгөн цагаан цонх хаалганы системийн  бүтээгдэхүүний худалдаа - үйлдвэрлэлийг иж бүрэн цогцоор нь Монголдоо нутагшуулан хэрэгжүүлж эхэллээ.
Менежертэй холбогдох