Сапуд буюу тулаас

Алдаа мэдээлэх

2022-05-24
130.00
 
 
Энэ нь барилгын дам нуруу, хучилт, тааз цутгахад тулгуур болгон ашигладаг.
Хэмжээний хувьд:              
- Mini сапуд, суналт нь 1м-2,2м 
- V2 сапуд, суналт нь 2м-3,3м
- V3 сапуд , суналт нь 2,4м-3,7м
- V4 сапуд , суналт нь 2,6м-4м
- V5 сапуд , суналт нь 3м-5м
- V6 сапуд , суналт нь 3,2м-6м
Жингийн хувьд: 
- V1 сапуд 8кг
- V2 сапуд 11кг
- V3 сапуд 13кг
- V4 сапуд 14кг
- V5 сапуд 15кг
- V6 сапуд 18кг хэмжээтэй байна.

Менежертэй холбогдох