Dekraft Автомат таслуур

Алдаа мэдээлэх

2022-05-07
 
 

  Dekraft Автомат таслуур 

Онцлог шинж чанар

Өгөгдсөн гүйдэл 63 –аас 125 А. Цул нүүр хавтан, КЗ буюу клеммэн түгжээнд хэт өндөр (10кА-аас их хэмжээний) гүйдэл ирж, төхөөрөмж дифформацад орж хайлж халуун хий гарч ирсэн тохиолдолд төхөөрөмжийн өмнө байсан хүнд хор болохгүй байхаар зохион бүтээгдсэн. Хоёр байрлалтай бариул монтажын ажлыг хялбаршуулна.

Богино залгаа үүссэн тохиолдолд 10 000 А хүртэл хүчдэлийг тэсвэрлэн өнгөрөөх чадвартай байдаг бөгөөд чухам энэ чанарыг нь үндэслэн цахилгаан гүйдэл хувиарлах самбар буюу щитын автомат таслуурууд зориулагдсан байдаг. Контактуудын төлөв байдлыг харуулах төлөв заагтай хөшүүргийн байрлалаас үл хамааран контактууд холбогдсон эсвэл салгагдсан эсэхийг байнга харуулна. Цахилгаан дамжуулах утас нь 35 мм2 хүртлэх хөндлөн огтлолтой клеммүүд өндөр гүйдлийн (125 А хүртэл) ачаалалтай цахилгаан хэлхээг хамгаалж чадна

  Автомат таслуур 1 фаз

Үнэ :
BA201 1P 80A 10ka C
BA201 1P 100A 10 ka C
15,000₮
15,000₮

Автомат таслуур 2 фазҮнэ:
BA201 2P 80A 10ka C
BA201 2P 100A 10ka C
32,000₮
32,000₮ 


Автомат таслуур 3 фаз

Үнэ:
BA201 3P 63A 10ka C
BA201 3P 100A 10ka C
BA105 3P 6A 10ka C
BA105 3P 10A 10ka C
BA105 3P 16A 10ka C
BA105 3P 20A 10ka C
BA105 3P 25A 10ka C
BA105 3P 32A 10ka C
BA105 3P 40A 10ka C
BA105 3P 50A 10ka D
BA105 3P 63A 10ka D
45,000₮
45,000₮
40,000₮
40,000₮
40,000₮
40,000₮
40,000₮
40,000₮
40,000₮
41,000₮
41,000₮

Автомат таслуур 4 фазҮнэ:
BA201 4P 100A 10ka C
BA201 4P 100A 10ka C
BA105 4P 63A 10ka D
63,000₮
63,000₮
60,000₮


Менежертэй холбогдох