Dekraft Модулийн автомат MCB

Алдаа мэдээлэх

2022-05-07
 
 

Dekraft Модулийн автомат MCB


Онцлог шинж чанар 

  1. 5 тавлагдсан хадаасаар бэхлэгдсэн цул бат бөх хийцтэй.
  2. Хажуугийн хөргөлтийн сувгуудын тусламжтайгаар түүний жигд ажиллагаа хангагдана.
  3.  Нүүрэн талын цул хавтан нь тухайн төхөөрөмж деформацлагдаж хэлбэр дүрсээ алдах болон клемм хавчаарт хэтэрхий өндөр гүйдэл ирж халуун хий ялгарах үед түүний өмнө зогсож байх хүнд гэмтэл учруулахаас бүрэн хамгаалагдаж, ашиглах боломжийг өндөржүүлсэн. 
  4. Гүйдэл дамжуулах хэсэгт санамсаргүй хүрэхээс бүрэн хамгаалагдсан. 
  5. Дагалдах хэрэгслийн өргөн сонголттой. 
  6. Үйлдвэрлэлийн шугамуудын чанарын хяналт бүрэн автоматчилагдсан. Тод том үсгээр бичигдсэн тэмдэглэгээ нь таслуурыг угсрах болон хэрэглэх үйл ажиллагааг хялбар болгоно

 

Модулийн автомат MCB     1 ФазҮнэ:
Модулийн автомат MCB 1P 1A 4,900₮
Модулийн автомат MCB1P 6A 4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 10A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 16A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 20A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 25A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 32A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 40A 4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 50A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 63A4,900₮

 

Модулийн автомат MCB 2 ФазҮнэ:
Модулийн автомат MCB 2P 16A9,500.00
Модулийн автомат MCB  2P 20A9,500.00
Модулийн автомат MCB   2P 25A9,500.00
Модулийн автомат MCB  2P 32A9,500.00
Модулийн автомат MCB  2P 40A10,000.00
Модулийн автомат MCB  2P 63A11.500₮

 

Модулийн автомат MCB 3 ФазҮнэ:
Модулийн автомат MCB 3P 06A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 10A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 16A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 20A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 25A14,000₮
Модулийн автомат MCB  3P 32A14,000₮
Модулийн автомат MCB  3P 40A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 50A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 63A14,000₮
Модулийн автомат MCB  3P 2A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 6A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 10A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 16A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 25A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 63A D14,000₮

Модулийн автомат MCB 4 ФазҮнэ:
Модулийн автомат MCB 4P 10A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 13A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 16A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 20A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 25A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 32A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 40A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 50A19,000₮
Модулийн автомат MCB  4P 63A19,000₮


Менежертэй холбогдох