Dekraft Модулийн автомат MCB

Алдаа мэдээлэх

2022-05-07
 
 

 

Модулийн автомат MCB     1 ФазҮнэ:
Модулийн автомат MCB 1P 1A 4,900₮
Модулийн автомат MCB1P 6A 4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 10A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 16A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 20A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 25A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 32A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 40A 4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 50A4,900₮
Модулийн автомат MCB 1P 63A4,900₮

 

Модулийн автомат MCB 2 Фаз
Үнэ:
Модулийн автомат MCB 2P 16A9,500.00
Модулийн автомат MCB  2P 20A9,500.00
Модулийн автомат MCB   2P 25A9,500.00
Модулийн автомат MCB  2P 32A9,500.00
Модулийн автомат MCB  2P 40A10,000.00
Модулийн автомат MCB  2P 63A11.500₮

 

Модулийн автомат MCB 3 Фаз
Үнэ:
Модулийн автомат MCB 3P 06A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 10A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 16A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 20A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 25A14,000₮
Модулийн автомат MCB  3P 32A14,000₮
Модулийн автомат MCB  3P 40A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 50A14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 63A14,000₮
Модулийн автомат MCB  3P 2A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 6A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 10A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 16A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 25A D14,000₮
Модулийн автомат MCB 3P 63A D14,000₮

Модулийн автомат MCB 4 Фаз
Үнэ:
Модулийн автомат MCB 4P 10A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 13A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 16A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 20A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 25A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 32A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 40A19,000₮
Модулийн автомат MCB 4P 50A19,000₮
Модулийн автомат MCB  4P 63A19,000₮


Менежертэй холбогдох