Schneider electric Контактор TESYS

Алдаа мэдээлэх

2022-04-27
 
 

Контактор TESYS

ECO GREEN PREMIUM
Green premium буюу Ногоон хөгжлөөр дэлхийд тэргүүлэгч брэндийн эко тэмдэг нь байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэгчийн баталгаа юм.
TESYS Contactor ашиглан үр ашгаа удирдаарай
90 жилийн түүхт инновацийн бүтээгдэхүүн
Таны шаардлага + Тesys Инноваци= 100% найдвартай байдал


Тайлбар: Контактор нь цахилгаан хэлхээг олон удаа таслах залгах үйлдэл хийх болон коммутацлах төхөөрөмжүүд мөн түүнчлэн таслах залгах үйлдлээ хялбараар удирдах боломжтой. 

Контактор TESYS

LC1D09B7

 Үнэ:

Контактор 3P 9A Coil 24V AC 

Контактор  3P 9A Coil 220V AC 

Контактор  3P 115A Coil 220V AC 

Контактор  3P 25A Coil 125V DC

Контактор  3P 12A Coil 24V AC

Контактор  3P 12A Coil 220V AC

Контактор  3P 12A Coil 240V AC

Контактор  3P 150A Coil 220V AC 

Контактор  3P 18A Coil 110V AC

Контактор  3P 18A Coil 120V AC

Контактор  3P 18A Coil 220V AC

Контактор  25A AC 11KW 110V

Контактор  3P 25A Coil 220V AC

Контактор  25A AC 11KW 380V

60,000₮

60,000₮

850,000₮

115,000₮

75,000₮

75,000₮

75,000₮

950,000₮

95,000₮

95,000₮

95,000₮

150,000₮

150,000₮

150,000₮

Контактор TESYS 

LC1D32F7

 Үнэ:

Контактор  32A AC 15KW 110V

Контактор  32A AC 15KW 220V

Контактор  32A AC 15KW 380V

Контактор  3P 38A Coil 220V AC

170,000.00

170,000.00

170,000.00

210,000.00

Контактор TESYS 

LC1D40AQ7

 Үнэ:

Контактор  3P 40A Coil 380V AC

Контактор  3P 50A Coil 220V AC

Контактор  3P 50A Coil 240V AC 

Контактор  3P 65A Coil 120V AC 

Контактор  3P 65A Coil 220V AC

Контактор  65A AC 30KW 380V

Контактор  3P 80A Coil 220V AC

Контактор  80A AC 37KW 380V

Контактор  3P 95A Coil 220V AC 

Контактор  3P 95A Coil 380V AC 

320,000.00

380,000.00

380,000.00

450,000.00

450,000.00

450,000.00

510,000.00

510,000.00

620,000.00

620,000.00


Контактор TESYS 

LC1DT326P7

 Үнэ:

Контактор  4P 32A Coil 230V AC

180,000.00

Контактор TESYS

LC1E0901M6

 Үнэ:

Контактор  3P 9A Coil 220V AC

Контактор  3P 12A Coil 220V AC

Контактор  3P 32A Coil 220V AC45,000.00

55,000.00

90,000.00Менежертэй холбогдох