Schneider Electric Дифференциал автомат RCCB

Алдаа мэдээлэх

2022-04-27
 
 

Дифференциал автомат таслуур

Нэвчилтийн гүйдлийн хамгаалалт 10мА, 30 мА, 100 мА

 Давуу тал :

  • Гүйдэлд нэрвэгдэх, богино залгааны болон хэт ачааллын хамгаалалт 
  • Овор хэмжээ бага, 36 мм өргөн 
  • Нум унтраах 2 камертай

Дифференциал автомат RCCB 2Үнэ:

RCCB 2P 25A 10 MA

RCCB 2P 25A 30 MA

RCCB 2P 40A 30 MA

RCCB 2P 63A 30 MA

RCCB 2P 40A 100 MA

RCCB 2P 63A 100 MA

RCCB 2P 40A 300 MA

RCCB 2P 63A 300 MA

97,000.00

60,000.00

60,000.00

75,000.00

145,000.00

115,000.00

145,000.00

115,000.00

Дифференциал автомат RCCB 4 фазҮнэ:

RCCB 4P 25A 30 MA

RCCB 4P 40A 30 MA

RCCB 4P 63A 30 MA

RCCB 4P 40A 100 MA

RCCB 4P 63A 100 MA

RCCB 4P 40A 300 MA

RCCB 4P 63A 300 MA

99,500.00

110,000.00

125,000.00

140,000.00

140,000.00

120,000.00

120,000.00

Менежертэй холбогдох