Schneider Electric Модулийн автомат MCB

Алдаа мэдээлэх

2022-04-27
 
  ECO GREEN PREMIUM
Green premium буюу Ногоон хөгжлөөр дэлхийд тэргүүлэгч брэндийн эко тэмдэг нь байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэгчийн баталгаа юм.


Schneider_Electric тай байхад илүү аюулгүй


Богино залгаа болон хэт ачааллын ихсэх гүйдлийн хамгаалалтын давуу тал :

  • 4 дэх үеийн технологийн платформ 
  •  Шнайдер Электрикийн “эгшин зуур залгах” технологи •
  •  Гүйдэл хугацааны С ба В маягийн хамаарамжтай автоматуудыг хамтад нь хэрэглэх үед сонгох чадвартай гүйдлийн хамгаалалт ажиллана
  •  Чанартай угсралтыг хангах аюулгүй холболтын клем (дамжуулах утас нь клемийн арын зай руу орох боломжгүй үед) 
  • Тусгай ABS хуванцраар хийгдсэн цохилтод тэсвэртэй их бие, түүнийг тойрсон 6 металл бэхэлгээтэй, цутгамал нүүрэн талын хэсэг нь олон удаагийн таслах залгах ажиллагааны үед хэлбэрээ алдахгүй байх шаардлагыг хангасан.

Модулийн автомат MCB 1 фаз Үнэ :
MCB 1P 6A
MCB 1P 10A
MCB 1P 16A
MCB 1P 20A
MCB 1P 25A
MCB 1P 32A
MCB 1P 40A
MCB 1P 50A
MCB 1P 63A

12,500₮
12,500₮
12,500₮
12,500₮
12,500₮
12,500₮
12,500₮
12,500₮
12,500₮

Модулийн автомат MCB 2 фаз Үнэ :
MCB 2P 6A
MCB 2P 10A
MCB 2P 16A
MCB 2P 20A
MCB 2P 25A
MCB 2P 32A
MCB 2P 40A
MCB 2P 50A
MCB 2P 63A

19,000₮
19,000₮
19,000₮
19,000₮
19,000₮
19,000₮
19,000₮
19,000₮
19,000₮

Модулийн автомат MCB 3 фазҮнэ :

MCB 3P 6A
MCB 3P 10A
MCB 3P 16A
MCB 3P 20A
MCB 3P 25A
MCB 3P 32A
MCB 3P 40A
MCB 3P 50A
MCB 3P 63A
25,000₮
25,000₮
25,000₮
25,000₮
25,000₮
25,000₮
29,500₮
29,500₮
29,500₮

Модулийн автомат MCB 4 фазҮнэ :

MCB 4P 6A
MCB 4P 10A
MCB 4P 16A
MCB 4P 20A
MCB 4P 25A
MCB 4P 32A
MCB 4P 40A
MCB 4P 50A
MCB 4P 63A
34,000₮
34,000₮
34,000₮
34,000₮
34,000₮
34,000₮
42,000₮
42,000₮
42,000₮

 

Менежертэй холбогдох