Моторын хүчин чадал: 1.5кв, 2.2кв, 3кв, 4кв, 7.5кв   

Баллоны хэмжээ: 70л, 90л, 117л, 180л   

Вольтын төрөл: 220в, 380в

Менежертэй холбогдох