Мини кран

220в ажиллана

30м урт торос

250кг хүртэл даацтай


380в ажиллана

60м урт торос

450кг хүртэл даацтай 

Менежертэй холбогдох