Автоматжуулалт, цахилгаан хангамжийн угсралт

Алдаа мэдээлэх

2021-11-18
Автоматжуулалт, цахилгаан хангамжийн угсралт
 
 

СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

Манай компани нь барилгын автоматжуулалт, дотор ба гадна хэсгийн цахилгаан

хангамж, дэд бүтцийн угсралт суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэж байна.

Онцлог тал:

• Зөв зохион байгуулалт, төлөвлөлт

• Нарийн тооцоолол

• Чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчлгээ

• Мэргэжлийн инженер техникийн баг

Менежертэй холбогдох