СУУРИН БОЛОН ХӨДӨЛГӨӨНТ РАДИО СТАНЦ

2021-11-18
 
 

СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

Бид радио станцын тэргүүлэх үйлдвэрлэгч болох MOTOROLA компаний аналоги,

тоон радио станцуудыг зах зээлд нийлүүлэн засвар үйлчилгээг хариуцан

ажиллаж байна.

Онцлог тал:

• Дэд бүтэц хязгаарлагдмал орчинд ажиллах

• Өргөн сүлжээ

• Өндөр нууцлал

Менежертэй холбогдох