ДАТА ТӨВ, ТЕХНИКИЙН ӨРӨӨНИЙ ШИЙДЭЛ

2021-11-18
 
 

СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

Сүлжээний дэд бүтэц, өндөр багтаамж бүхий сторэйж, эрчим хүчний тасралтгүй

найдвартай эх үүсвэр болон дагалдах хэрэгслүүдээс бүрдсэн дата төв, техникийн

өрөөний шийдлийг хэрэглэгчдэд санал болгож байна.

Онцлог тал:

• Үр ашигтай

• Аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагаа

• Хялбар хэрэглээ, уян хатан шийдэл

• Өндөр хүчин чадал, хурдтай

Менежертэй холбогдох