ЗӨӨВРИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ

Алдаа мэдээлэх

2021-11-10
 
 

Аливаа төслийн баталгаажсан  зураг төсөлд үндэслэн ариун цэврийн өрөөг үйлдвэрлэн барилгад шууд нийлүүлэх боломжтой. Бид NCD GROUP-ийн Garden City 1, River plaza, Garden City 2 төслүүдэд ариун цэврийн 1100 гаруй өрөөг үйлдвэрлэн нийлүүлээд байна.

Бүтээгдэхүүний онцлог

* Үйлдвэрийн нөхцөлд бэлэн болсон чанартай бүтээгдэхүүн

* Барилгын талбайд хог хаягдал үүсэхгүй.

* Материалын үр ашиггүй зарцуулалтыг хэлнэ.

* Барилгын талбай дээрх хөдөлгөөнийг хянахад хялбар

* Төслийн үргэлжлэх хугацааг хэмнэж , нийт зардлыг бууруулна.

Менежертэй холбогдох