Шалны халаалтын хоолой

Алдаа мэдээлэх

2021-10-21
Шалны халаалтын хоолой
 
 

Шалны  усан халаалт гэдэг нь төвийн болон цахилгаан халаалтын тогооноос гарсан усыг халаалтын  хоолойгоор дамжуулан өрөөг жигд халаадаг систем юм.  Энэ нь  ус хуваарилах (коллектор) төхөөрөмжид байгаа автомат болон механик  хаалтыг  нээж хаах байдлаар халаалтыг тохируулдаг систем юм.

Менежертэй холбогдох