Арматур

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Арматур
 
 

Арматурын тоо, хэмжээ

Материалын нэр

төрөл

1 тн /ширхэг/

1 боодол /ширхэг/

1 м-ийн жин /кг/

Урт /метр/

1 ширхэг /кг/

 

 

 

 

 

 

 

Катанги 8 мм

HPB2359 (M)

боодол

 

боодол

C

 

Катанги 10мм

 

боодол

 

боодол

C

 

Арматур ф 10мм

HRB400 (M1)

боодол

 

боодол

C

 

Арматур ф 12мм

 

94

200

0,888

12

10.656 кг

Арматур ф 16мм

 

53

115

1.580

12

18.960 кг

Арматур ф 18мм

HRB400 (M2)

42

110

2.000

12

24.000 кг

Арматур ф 20мм

 

34

90

2.470

12

29.640 кг

Арматур ф 22мм

 

28

72

2.980

12

35.760 кг

Арматур ф 25мм

 

22

60

3.850

12

46.200 кг

Арматур ф 28мм

 

18

48

4.830

12

57.960 кг

Арматур ф 32мм

HRB400 (M3)

 

 

 

 

 

 

Менежертэй холбогдох