"Mon solar" нарны цахилгаан үүсгүүр

Алдаа мэдээлэх

2021-09-23
3,500,000.00
 
 

🏠🏠🏠  Айл өрхийн цахилгаан хангамжинд:

Байшин, Хаусны цахилгаан халаалтыг нарны цахилгаан үүсгүүр хангана. Ингэхдээцахилгаан халаалтыг 100% нарны цахилгаан үүсгүүр хангахгүй Төвийн эрчим хүчтэй хосолсон байдлаар ажиллана. жишээ нь 4кВт-ийн нарны цахилгаан үүсгүүрийг 4кВт хэрэглээнд холбосон байна гэж бодвол гадна орчны нөлөөгөөр /бороотой, цастай, үүлтэй үед/ 4кВт биш 3 кВт гаргаж байна гэвэл үлдсэн 1кВт хэрэглээг төвийн эрчим хүчнээс хангах байдлаар ажиллана. Мөн шөнийн цагаар төвийн эрчим хүчнээс үнэгүй цахилгаанаар хангана. Ингэснээр цахилгааны зардлыг бодитоор хэмнэх бөгөөд тодорхой хугацааны дараа эхний хөрөнгө оруулалтаа нөхсөний дараа үнэгүй цахилгаан хэрэглэнэ.

Менежертэй холбогдох