Синусойд гаралттай

Рак эсвэл товер аль ч хэлбэрээр суурилуулж болно

Сайжруулсан удирдлагатай

Аюулын үед автоматаар унтраах функцтэй

Микропроцессорын удирдлагатай

RS-232 эсвэл USB интерфэйстэй

Хүчдэлийн түвшин ихсэлтээс хамгаална

Өөрийгөө тестлэх функцтай

Ухаалаг баттерэй менежмент функцтай

Хэт ачааллын хамгаалалттай

Менежертэй холбогдох