Арматур матагч 40 хүртэлх (электрон градустай)

2021-07-04
 
 
40 хүртэлх арматурыг нугалах хүчин чадалтай, электрон градустай матагч

Менежертэй холбогдох