Арматур тасдагч (25 хүртэлх 220V)

2021-07-04
 
 
25 хүртэлх арматурыг тасдах хүчин чадалтай, 220V тогоор ажилладаг

Менежертэй холбогдох