Гангийн Марк – 20 оёдолгүй

Алдаа мэдээлэх

2021-05-18
ШИЛЖҮҮЛЭГ ГОСТ 17378-01 Гангийн Марк – 20 оёдолгүй
 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР

1М-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш УРТ

(М)

1 ТОННЫ ҮНЭ

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ

(₮)

К 133х6.0 – 89х5.0

--

--

--

--

--

22,000

К 219х8.0 – 159х6.0

--

--

--

--

--

64,900

К 219х8.0 – 108х6.0

--

--

--

--

--

83,050

 

 

Менежертэй холбогдох