Гангийн Марк – 20

Алдаа мэдээлэх

2021-05-18
ЦАЙРДСАН ОТВОД ГОСТ 17375 – 2001, Гангийн Марк – 20, оёдолгүй, даралт 16 МПА=160 ата,
 
 
ЦАЙРДСАН ОТВОД
ГОСТ 17375 – 2001, Гангийн Марк – 20, оёдолгүй, даралт 16 МПА=160 ата, Температур -40° - +450°

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР

1М-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш УРТ

(М)

1 ТОННЫ ҮНЭ

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ

(₮)

Отвод П90 – 15х3.2

--

--

--

--

--

7,150

Отвод П90 – 20х3.2

--

--

--

--

--

7.634

Отвод П90 – 25х3.2

--

--

--

--

--

7.634

Отвод П90 – 32х3.5

--

--

--

--

--

7.018

Отвод П90 – 40х3.5

--

--

--

--

--

7.150

Отвод П90 – 57х3.5

--

--

--

--

--

15,400

Менежертэй холбогдох