Гангийн Марк – 20

Алдаа мэдээлэх

2021-05-18
ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ ОТВОД ГОСТ 17375-2001, Гангийн Марк – 20, оёдолгүй, даралт 16 МПА=160 ата
 
 
ОТВОД
ГОСТ 17375-2001, Гангийн Марк – 20, оёдолгүй, даралт 16 МПА=160 ата, Температур -40° - +450°

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР

1М-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш УРТ

(М)

1 ТОННЫ ҮНЭ

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ

(₮)

Отвод П90 – 15х3.2

--

--

--

--

--

3,872

Отвод П90 – 20х3.2

--

--

--

--

--

7.634

Отвод П90 – 25х3.2

--

--

--

--

--

7.634

Отвод П90 – 32х3.5

--

--

--

--

--

7.634

Отвод П90 – 40х3.5

--

--

--

--

--

7.634

Отвод П90 – 57х3.5

--

--

--

--

--

7,040

Отвод П90 – 76х3.5

--

--

--

--

--

11.616

Отвод П90 – 89х4.0

--

--

--

--

--

16.577

Отвод П90 – 108х5.0

--

--

--

--

--

31.944

Отвод П90 – 133х5.0

--

--

--

--

--

37.257

Отвод П90 – 159х5.0

--

--

--

--

--

55.605

Отвод П90 – 219х8.0

--

--

--

--

--

180.510

Отвод П90 – 273х8.0

--

--

--

--

--

286.550

Отвод П90 – 325х8.0

--

--

--

--

--

333.465

Отвод П90 – 377х9.0

--

--

--

--

--

451.000

Отвод П90 – 426х9.0

--

--

--

--

--

620.400

Менежертэй холбогдох