Гангийн марк

Алдаа мэдээлэх

2021-05-18
САНТЕХНИКИЙН ЦАЙРДСАН ХООЛОЙ ГОСТ 3262-75, Гангийн марк – Ст2пс
 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР

1М-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш УРТ

(М)

1 ТОННЫ ҮНЭ

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ

(₮)

Труба Ǿ 15х2.8

--

--

6

4,554,000

6,193.44

37,160.64

Труба Ǿ 20х2.8

--

--

7.8

4,554,000

7,787.34

60,741.25

Труба Ǿ 25х3.2

--

--

7.8

4,554,000

10,884.06

84,895.67

Труба Ǿ 32х3.2

--

--

7.8

4,554,000

14,071.86

109,760.51

Труба Ǿ 40х3.5

--

--

7.8

4,554,000

16,713.18

130,362.80

Труба Ǿ 50х3.5

--

--

7.8

4,554,000

22,223.52

173,343.46

Труба Ǿ 65х4.0

--

--

7.8

4,554,000

30,739.50

239,768,10

Труба Ǿ 80х4.0

--

--

7.8

4,554,000

34,428.24

268,540.27

Труба Ǿ 114х4.0

--

--

7.8

4,554,000

49,410.90

385,405.02

 

 

Менежертэй холбогдох