Сантехникийн ган хоолой

Алдаа мэдээлэх

2021-05-18
САНТЕХНИКИЙН ГАН ХООЛОЙ (ОЁДОЛГҮЙ) ГОСТ 8732-78, Гангийн марк – 20
 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР

1М-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН

(KГ)

1 Ш УРТ

(М)

1 ТОННЫ ҮНЭ

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ

(₮)

Труба Ǿ 57х4.0

--

--

12.10

4,499,000

23,529.77

284,710.21

Труба Ǿ 76х4.0

--

--

8-12

4,499,000

31,942.90

--

Труба Ǿ 89х4.0 оёдолгүй

--

--

8-12

4,499,000

37,746.61

--

Труба Ǿ 108х5.0

--

--

6

4,499,000

57,722.17

346,333.02

Труба Ǿ 133х5.0

--

--

8-12

4,499,000

71,174.18

--

Труба Ǿ 159х5.0

--

--

8-12

4,499,000

86,830.07

--

Труба Ǿ 219х8.0

--

--

6

4,499,000

194,896.68

1,169,380.08

Труба Ǿ 273х8.0

--

--

10-12

4,796,000

299,941.84

дууссан

Труба Ǿ 426х9.0

--

--

--

5,577,000

521,951.43

дууссан

 

Менежертэй холбогдох