Сантехникийн ган хоолой

Алдаа мэдээлэх

2021-05-18
САНТЕХНИКИЙН ГАН ХООЛОЙ (ОЁДОЛТОЙ) ГОСТ 3262-75, Гангийн марк – Ст2пс
 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР

1М-ИЙН ЖИН 

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН 

(KГ)

1 Ш УРТ

 (М)

1 ТОННЫ ҮНЭ 

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ 

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ 

(₮)

Труба Ǿ 15х2.8

--

--

7.8

3,850,000

4,928.80

38,438.40

Труба Ǿ 20х2.8

--

--

8.10

2,640,000

4,382.40

35,497.44

Труба Ǿ 25х2.8

--

--

7.8

3,850,000

8,162.20

63,663.60

Труба Ǿ 32х3.2

--

--

7.8

3,850,000

11,896.50

92,792.70

Труба Ǿ 40х3.5

--

--

7.8

3,850,000

14,784.00

115,315.20

Труба Ǿ 50х3.5

--

--

7.8

3,850,000

18,788.00

146,546.40

 

Менежертэй холбогдох