Арматура гост

Алдаа мэдээлэх

2021-05-18
АРМАТУРА ГОСТ 5781-82, КЛАСС АIII
 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

 НЭР

1М-ИЙН ЖИН 

(KГ)

1 Ш-ИЙН ЖИН 

(KГ)

1 Ш УРТ 

(М)

1 ТОННЫ ҮНЭ 

(₮)

1 М-ИЙН ҮНЭ 

(₮)

1 Ш-ИЙН ҮНЭ 

(₮)

Арматура Ǿ 10 мм

0.632

7.584

12

2,800.000

1,769.60

21,235.20

Арматура Ǿ 12 мм

0.903

10.836

12

2,780.000

2,510.34

30,124.08

Арматура Ǿ 14 мм

1.210

14.520

12

2,750.000

3,327.50

39,930

Арматура Ǿ 16 мм

1.608

19.296

12

2,750.000

4,422

53,064

Арматура Ǿ 18 мм

2.000

24.000

12

2,750.000

5,500

66,000

Арматура Ǿ 20 мм

2.470

29.640

12

2,750.000

6,792.50

81,510

Арматура Ǿ 22 мм

3.012

36.144

12

2,750.000

8,283

99,396

Арматура Ǿ 25 мм

3.850

46.200

12

2,750.000

10,587.50

127,050

Арматура Ǿ 28 мм

4.830

57.960

12

2,780.000

13,427.40

161,128.80

Арматура Ǿ 32 мм

6.310

75.720

12

2,750.000

17,352.50

208,230

 

Менежертэй холбогдох