САКРА брэндийн ган хэвлэмэл радиатор/панелэн паар/

2021-04-13
216,000.00
 
 
Олон улсын Европын стандартын шаардлага хангасан БНТурк улсын Сакра үйлдвэрийн нэрийн брэнд болох САКРА ган хэвлэмэл радиаторуудыг Орон сууцны, Оффис үйлчилгээний, АОС-ны төслүүдэд их хэмжээгээр уян хатан нөхцөлтэйгээр нийлүүлнэ. 

Менежертэй холбогдох