Цэнэг шавхагч 6-35кв

Алдаа мэдээлэх

2021-04-08
Цэнэг шавхагч 6-35кВ
 
 

АББ групп нь IEC стандартын дагуу 6кВ, 10кВ, 35кВ, 110кВ, 220кВ-ийн хүчдэлийн түвшинд тавигдах байрлал бүрт тохирсон үзүүлэлттэйгээр үйлдвэрлэдэг. Цэнэг шавхагчийн тавигдах байрлал бүрт (трансформатор, кабель, шугам гм) тохирох үзүүлэлтийг бий сонгосноор шаардлагатай үед, найдвартай ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.


Менежертэй холбогдох