Металл хийцийн хаалга

2021-04-07
Металл хаалга, цонх чанарын өндөр түвшинд хийнэ.
 
 

Металл хаалга, цонх чанарын өндөр түвшинд олон төрлийн хэмжээний сонголттой хийж гүйцэтгэнэ. Менежертэй холбогдох