Тог тогтворжуулагч 220В

2021-04-02
650,000.00
 
 
Констант
Цахилгаан хүчдэл тогтворгүй байдаг айл өрх уг төхөөрөмжийг суурилбал цахилгаан хүчдэл ихсэж цахилгаан төхөөрөмж шатах, хүчдэл багасах үед цахилгаан төхөөрөмж дутуу ажиллах эрсдэлээс хамгаалагдана.
Техникийн үзүүлэлт
* Доторх зэс ороомог нь хувьсах цахилгаан гүйдлийг тогтворжуулна.
* Удирдлагын тоон самбар нь хүчдэлийн хэмжээг тохируулна
* 8кВт /цаг хүртэлх цахилгааны ачааллыг тогтворжуулна.
Баталгаат хугацаа 1 жил