Гүн шингээж хамгаалах усны хамгаалагч

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
ГҮН ШИНГЭЭЖ ХАМГААЛАХ УСНЫ ХАМГААЛАГЧ- А /DN-01/
15,000.00
 
 

Давуу тал:

  1. Ус нэвчилтийг хязгаарлах болон шаардлагын зуурмагаар хийсэн ямар ч хэсэг, гадаргццд ашиглана.
  2. Суурийн давхарын хана, дотор болон гадна хана, дээврийн хэсэг, усны нөөцийн сав болон бохир ус ариутгах саванд ашиглана.

Хэрэглэх арга,харьцаа:

Холимог пропорци 1:1-1:20 хэмжээтэй устай эсвэл шингэлэгчгүй нөхцөлд /хэрэглэх арга 1,2,5,7/

Зориулалт:

  • Ус нэвчиснээс үүдэлтэй гэмтлээс зайлсхийх замаар уснаас хамгаалах онцгой үйлдэлтэй
  • Ус нэвтрэх үед усны нэвтрэх байдлыг хязгаарлана
  • Хатах хугацааг тохируулж болох давуу талтай


Менежертэй холбогдох