Дусаал гоожилтыг зогсоох цавуу

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
ДУСААЛ ГООЖИЛТЫГ ЗОГСООХ ЦАВУУ /DN-07/
40,000.00
 
 

Давуу тал:

Цементийн уусах чадварыг өндөрөөр дэмжихийн зэрэгцээ цавуулагын агууламжийг сайжруулна. Цементийн өнгөн хэсгийг богино  хугацаанд /3секунд/ хатууруулж/бэхжүүлж ус нэвчихээс хамгаална.
  

Хэрэглэх арга, харьцаа:

Шингэлээгүй нөхцөлд хэрэглэх /хэрэглэх арга1/

Зориулалт:

  1. Хамгийн сүүлийн усны нүхийг хаах үед буюу усны хамгаалалтыг бүрэн түрхэсний дараа
  2. Ус нэвчихээс яаралтай сэргийлэх үед тус тус хэрэглэнэ.

 

Менежертэй холбогдох