ДУСААЛ ГООЖИЛТЫГ ЗОГСООХ ЦАВУУ /DN-07/

2019-11-06
40,000.00
 
 

ДАВУУ ТАЛ:

ЦЕМЕНТИЙН УУСАХ ЧАДВАРЫГ ӨНДӨРӨӨР ДЭМЖИХИЙН ЗЭРЭГЦЭЭ ЦАВУУЛАГЫН АГУУЛАМЖИЙГ САЙЖРУУЛНА. ЦЕМЕНТИЙН ӨНГӨН ХЭСГИЙГ БОГИНО  ХУГАЦААНД /3СЕКУНД/ ХАТУУРУУЛЖ/БЭХЖҮҮЛЖ УС НЭВЧИХЭЭС ХАМГААЛНА.
 

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ХАРЬЦАА:

ШИНГЭЛЭЭГҮЙ НӨХЦӨЛД ХЭРЭГЛЭХ /ХЭРЭГЛЭХ АРГА1/

ЗОРИУЛАЛТ:

  1. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН УСНЫ НҮХИЙГ ХААХ ҮЕД БУЮУ УСНЫ ХАМГААЛАЛТЫГ БҮРЭН ТҮРХЭСНИЙ ДАРАА
  2. УС НЭВЧИХЭЭС ЯАРАЛТАЙ СЭРГИЙЛЭХ ҮЕД ТУС ТУС ХЭРЭГЛЭНЭ.

Менежертэй холбогдох