Шилэн фасад "Сибирь" стандартын хийцтэй

Алдаа мэдээлэх

2021-03-10
580.00
 
 

           Манай компанинь барилгын шилэн фасадыг - : Барилгын гадна ханын норм дүрмийг баримтлан,  тухайнобьектийн дулаан техникийн тооцоонд нийцүүлэн “СИБИР” стандартын дагуу,ажлын зураг , дулаан техникийн тооцоололыг, материалын шинж чанартай харцууланболовсруулсны үндсэн дээр, Монгол орны цаг агаарын нөхцөлд тохирох, барилгынгадна ханын зориултаар ашиглахад, хэрэглээний шаардлаг хангах “Шилэн фасад“  үйлдвэрлэн нийлүүлэх зорилт тавинажиллаж байна  .

          Энэзорилтийн хүрээнд барилгын шилэн фасадыг  конструкцаар нь “СИБИР “ стандарт  буюу дулааны гүүр үүсгэх хийцгүй, гадна шилэнхавтан  , дотор хүчитгэл багана хоорондоохөндий байрлах бүтэцтэй  , салхивч ньонгойх хаах үйлдлээ автоматаар  гүйцэтгэжбүтүүмжилдэг шилэн фасадыг сүүлийн жилд  үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлсэн нь, ашиглалтыншаардлага хангаж байна.

Менежертэй холбогдох