Шалны халаалтын коллетор, труба

2019-11-06
 
 
Итали улсын Itap үйлдвэрийн шалны халаах хэрэгсэл 

Менежертэй холбогдох