Шугамын температурын мэдрэгч

2021-01-30
 
 
Халаалт, халуун усны системийн шугаман дээр боож шугамаар гүйх усны температурыг мэдэрч удирдлаганд мэдээллэх үүрэгтэй.
Маш энгийн бүтэцтэй тул ашиглахад хялбар.
Менежертэй холбогдох