Нам хүчдэл

Алдаа мэдээлэх

2020-08-20
Нам хүчдэл (380В)-ийн ЩО-14 загварын хуваарилах хорго
2,200,000.00
 
 

Ерөнхий үзүүлэлтүүд:

• Далайн түвшинээс дээш 1000 м-ээс дээшгүй өндөрт;

• Орчны агаарын температур -40°С-аас +40°С хүртэл;

• Агаарын харьцангуй чийгшил +20°С хэмд 80%-иас дээшгүй;

• Дэлбэрэх аюулгүй, металл болон тусгаарлагч, самбарынажиллагааг алдагдуулж

гэмтээх химийн идэвхит хий болон ууршил, үйлдвэрлэлийннягтарсан тоос байхгүй

орчинд ажиллах зориулалттай

• Ажлын байрлал – босоо, ажлын байрлалаас 5° хүртэлхазайх зөвшөөрөгдөнө;

• Сэгсрэлт, чичирхийлэлт, цохилт мэдрэгдэхорчинд ажиллахад зориулагдаагүй.Байгууламжийн бүтэц

ЩО14 самбарууд нь нугалсан төмөр хүрээнээс бүтсэн, дотроо таслах, залгах,хамгаалах

тоноглолтой цахилгаан хэмжилтийн багаж суурилуулсан угсармал байгууламж юм.Нүүрэн

талдаа хамгаалалтын IP20, бусад талдаа IP00 зэрэгтэй нэгталын үйлчилгээтэй.Менежертэй холбогдох