1000ква чадалтай трансформаторын дэд өртөө ктпн

Алдаа мэдээлэх

2020-08-19
1000кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөө КТПН
21,000,000.00
 
 

Багануурын цахилгаан механикийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө нь Монгол улсын MNS5643 2006, MNS5644 2006 стандартын шаардлага хангасан, гадна зориулалттай тоноглол бүхий 63…1000кВА хүртэлх чадалтай, өндөр талдаа агаар, кабелийн оруулгатай, нам талдаа агаар, кабелийн гаргалгатай трансформаторын хувиарлах байгууламж. 

Бүтээгдэхүүний давуу тал 

1. Монгол улсын MNS56432006, MNS5644 2006 стандартын шаардлагуудын бүх үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж стандарт хэмжилзүйн газраас тохирлын гэрчилгээ авсан.

2. Хэмжүүрийн тоноглолууд нь Стандартчлал хэмжилзүйн газраар баталгаажсан шалгалт тохируулгын гэрчилгээтэй.

3. Итгэмжлэгдсэн туршилтын лабораторт сорилт хийж баталгаажсан. Хуваарилах байгууламжинд туршилт хийсэн протокол дагалдана.

4. Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД 43-101-03 болон УБЦТС ХХК-ны техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан. 

5. 8 жилийн турш үйлдвэрлэх явцдаа аюулгүй ажиллагаа, загвар хийцийг тогтмол сайжруулж, хэрэглэгч захиалагчийнхүсэл шаардлагад тулгуурлан ИТД-ний чанарыг сайжруулах зорилгоор ажилласан. 

6. ИТД-нд хэрэглэж байгаа цахилгааны тоноглолууд нь чанарын шаардлага хангасан ба үйлдвэрлэгчийн сертификат паспортууд болон угсарч үйлдвэрлэх эрхтэй албан ёсны гэрчилгээнүүддагалдана.

7. ИТД-г үйлдвэрлэхэд ашиглаж байгаа төмөр хийц детал нь цайрдсан лист төмрөөр хийгддэг учраас зэврэлтявагдахгүй. 

8. Ашиглалтынхугацаа 25-30 жил

9. Үйлдвэрлэгчээс гаргасан баталгаат хугацаа 3 жил

Техникийн өгөгдөл.1

Суурилуулах трансформаторын чадал

1000кВА

2

Өндөр талын хэвийн хүчдэл

10,6кВ

3

Нам талын хэвийн хүчдэл

400В

4

Өндөр талын оруулгын төрөл

агаарын болон кабелийн

5

Нам талын гаргалагын төрөл

кабель

6

Сүлжээнд холбогдох төрөл

мухарын болон дамжин өнгөрөх

7

10кВ талын гал хамгаалагчийн хэвийн гүйдэл 

6кВ талын гал хамгаалагчийн хэвийн гүйдэл 

 

10А

 

16А

8

Нам талын хэвийн гүйдэл, 

1000А

9

Гүйдлийн трансформаторын хувиргагч коэффициент

1000/5

10

Нам талын гаргалга

Хэрэглэгчийн захиалгын дагуу.

11

Үйлчилгээний нөхцөл

Нэг талын үйлчилгээтэй.

12

Жин/трансформатор ороогүй/

Агаарын оруулгатай үед 1650кг ихгүй

Кабелийн оруулгатай үед 1500кг ихгүй

13

Хамгаалалтын зэрэг

IP 23


Менежертэй холбогдох