Үйлдвэрийн автомат хаалга

2020-08-10
450,000.00 500,000.00
 
 

үйлдвэр, агуулахын автомат хаалгыг чанарын өндөр түвшинд хүрдан шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

Менежертэй холбогдох