Өндрийн холболтын муфт 3СТп-10

2020-07-09
160,000.00
 
 

 3 жил-тэй, 35-50, 70-120, 150-240 хөндлөн огтлолтой, 10кВ хүртэлх хүчдэлтэй, холболтын өндрийн муфт. 

Марк

3Стп-10

35-50

3Стп-10

70-120

3Стп-10

150-240

Судлын тоо

3

3

3

Хөндлөн огтлол

30...50

70...120

150....240

Хүчдэл

1кВ хүртэл

1кВ хүртэл

1кВ хүртэл

Тусгаарлагчын төрөл

Тос нэвчсэн цаас

Тос нэвчсэн цаас

Тос нэвчсэн цаас

Холболтын төрөл

Холболт

Холболт

Холболт

Давтамж Гц

50

50

50

Орчны температур, дээд хязгаар

[Градус цельс]

+50

+50

+50

Орчны температурын доод хязгаар

[Градус цельс]

-50

-50

-50

Суурилуулах хамгийн бага температур [Градус цельс]

-20

-20

-20

Менежертэй холбогдох