Өндрийн холболтын муфт 3СТп-10 35-50

2020-07-09
160,000.00
 
 

 3 жилтэй, 35-50 хөндлөн огтлолтой, 1кВ хүртэлх хүчдэлтэй, холболтын өндрийн муфт. 

Кабелийн судлын тоо

3

Давтамж Гц

50

Тэсвэртэй орчны температурт  С

-50   +50

Ашиглах хугацаа жил

30

Суурилуулах газар

Суваг, хонгил, дэд станц, агаарт(задгай)

Цаг уурын үзүүлэлт

УХЛ1, 5

Суурилуулах хамгийн бага температур С

-20

Ажиллах хүчдэл

10кВ

DC хүчдэлийг туршиж үзсэн

36, 60кВ

Зөвшөөрөгдөх тасралтгүй гүйдлийн ачаалал

140;  240;  355 А

Кабелийн тусгаарлагчын төрөл

Тос нэвчсэн цаас

Богино холболтын гүйдлийн үед хамгийн их зөвшөөрөгдөх температур

200C

Уснаас хамгаалах битүүмжлэлтэй эсэх

Тийм


Менежертэй холбогдох