Өндрийн дотор төгсгөлийн муфт 3квтп-10

Алдаа мэдээлэх

2020-08-24
Өндрийн дотор төгсгөлийн муфт 3КВТп-10
60,000.00
 
 

3 жил-тэй, 35-50, 70-120, 150-240 хөндлөн огтлолтой, 10кВ хүртэлх хүчдэлтэй, дотор, өндрийн, төгсгөлийн муфт.

Марк

3Квтп-10

35-50

3Квтп-10

70-120

3Квтп-10

150-240

Судлын тоо

3

3

3

Хөндлөн огтлол

30...50

70...120

150....240

Хүчдэл

1кВ хүртэл

1кВ хүртэл

1кВ хүртэл

Суурилуулалтын төрөл

Дотор

Дотор

Дотор

Тусгаарлагчын төрөл 

Тос нэвчсэн цаас

Тос нэвчсэн цаас

Тос нэвчсэн цаас

Холболтын төрөл

Төгсгөл

Төгсгөл

Төгсгөл

Давтамж Гц

50

50

50

Орчны температур, дээд хязгаар 

[Градус цельс]

+50 

+50 

+50 

Орчны температурын доод хязгаар 

[Градус цельс]

-50

-50

-50

Суурилуулах хамгийн бага температур [Градус цельс]

-20

-20

-20

Менежертэй холбогдох