Өндрийн гадна төгсгөлийн муфт 3кнтп-10

Алдаа мэдээлэх

2020-07-09
Өндрийн гадна төгсгөлийн муфт 3КНТп-10
65,000.00
 
 

3 жил-тэй, 35-50, 70-120, 150-240 хөндлөн огтлолтой, 1кВ хүртэлх хүчдэлтэй, гадна, өндрийн, төгсгөлийн муфт. 

Марк

3Кнтп-10

35-50

3Кнтп-10

70-120

3Кнтп-10

150-240

Судлын тоо

3

3

3

Хөндлөн огтлол

30...50

70...120

150....240

Хүчдэл

1кВ хүртэл

1кВ хүртэл

1кВ хүртэл

Суурилуулалтын төрөл

Гадна

Гадна

Гадна

Тусгаарлагчын төрөл 

Тос нэвчсэн цаас

Тос нэвчсэн цаас

Тос нэвчсэн цаас

Холболтын төрөл

Төгсгөл

Төгсгөл

Төгсгөл

Давтамж Гц

50

50

50

Орчны температур, дээд хязгаар 

[Градус цельс]

+50

+50 

+50 

Орчны температурын доод хязгаар 

[Градус цельс]

-50

-50

-50

Суурилуулах хамгийн бага температур [Градус цельс]

-20

-20

-20

Менежертэй холбогдох