Өндрийн гадна төгсгөлийн муфт 3КНТп-10 150-240

2020-07-09
95,000.00
 
 

3 жилтэй, 150 185 240 хөндлөн огтлолтой, 10кВ хүртэлх хүчдэлтэй, гадна, өндрийн, төгсгөлийн муфт. 

Кабелийн судлын тоо

3

Давтамж Гц

50

Тэсвэртэй орчны температурт  С

-50   +50

Ашиглах хугацаа жил

30

Суурилуулах газар

Гадаа

Суурилуулах хамгийн бага температур С

-20

Ажиллах хүчдэл

6, 10кВ

Зөвшөөрөгдөх тасралтгүй гүйдлийн ачаалал

140;  240;  355 А

Кабелийн тусгаарлагчын төрөл

Тос нэвчсэн цаас

Хөндлөн огтлол

150 185 240

Менежертэй холбогдох