Өндрийн гадна төгсгөлийн муфт 3КНТп-10 70-120

2020-07-09
80,000.00
 
 

3КНТп-10 70-120

3 жилтэй, 70 95 120 хөндлөн огтлолтой, 10кВ хүртэлх хүчдэлтэй, гадна, өндрийн, төгсгөлтийн муфт. 

Кабелийн судлын тоо

3

Давтамж Гц

50

Тэсвэртэй орчны температурт  С

-50   +50

Ашиглах хугацаа жил

30

Суурилуулах газар

Гадаа

Суурилуулах хамгийн бага температур С

-20

Ажиллах хүчдэл

6, 10кВ

Зөвшөөрөгдөх тасралтгүй гүйдлийн ачаалал

140;  240;  355 А

Кабелийн тусгаарлагчын төрөл

Тос нэвчсэн цаас

Хөндлөн огтлол

70 95 120


Менежертэй холбогдох