250кВА чадалтай кабель оруулагтай КТПН

2020-07-08
8,800,000.00
 
 

Багануурын цахилгаан механикийн үйдвэрлэсэн иж бүрэн трансформаторын дэд өртөөнь Монгол улсын MNS5643 2006, MNS5644 2006 стандартын шаардлага хангасан, гадназориулалтын тоноглол бүхий 63…1000кВА хүртэлх чадалтай, өндөр талдаа агаар, кабелийноруулгатай, нам талдаа агаар кабелийн гаргалгатай хийгддэг.

Бүтээгдэхүүний давуу тал

1. Монгол улсын MNS56432006, MNS5644 2006 стандартын шаардлагуудын бүх үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангажстандарт хэмжилзүйн газраас тохирлын гэрчилгээ авсан.

2. Хэмжүүрийн тоноглолууднь Стандартчлал хэмжилзүйн газраар баталгаажсан шалгалт тохируулгын гэрчилгээтэй.

3. Итгэмжлэгдсэн туршилтынлабораторт сорилт хийж баталгаажсан. Хуваарилах байгууламжинд туршилт хийсэн протоколдагалдана.

4. Цахилгаан байгууламжийндүрэм БД 43-101-03 болон УБЦТС ХХК-ны техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

5. 8 жилийн турш үйлдвэрлэхявцдаа аюулгүй ажиллагаа, загвар хийцийг тогтмол сайжруулж, хэрэглэгч захиалагчийнхүсэл шаардлагад тулгуурлан ИТД-ний чанарыг сайжруулах зорилгоор ажилласан.

6. ИТД-нд хэрэглэжбайгаа цахилгааны тоноглолууд нь чанарын шаардлага хангасан ба үйлдвэрлэгчийнсертификат паспортууд болон угсарч үйлдвэрлэх эрхтэй албан ёсны гэрчилгээнүүддагалдана.

7. ИТД-г үйлдвэрлэхэдашиглаж байгаа төмөр хийц детал нь цайрдсан лист төмрөөр хийгддэг учраас зэврэлтявагдахгүй.

8. Ашиглалтынхугацаа 25-30 жил.

9. Үйлдвэрлэгчээс гаргасанбаталгаат хугацаа 3 жил.

Техникийн өгөгдөл.

1

Сүлжээнд холбогдох төрөл

Мухар төрлийн, мухлаг загвартай.

2

Газардуулгийн зарчим

Гүн газардуулга хийх зориулалттай.

3

Өндөр талын оруулгын төрөл

Өндөр талдаа агаар кабелийн оруулгатай.

4

Нам талын гаргалгын төрөл

Нам талдаа кабелийн гаргалагтай.

5

Хүчний трансформаторын ангилал

Ашиглалтын явцад засвар үйлчилгээ шаардлагагүй. ТМГ11 загварын тосон трансформатор тавих боломжтой.

6

Хүчний трансформатор, кВА

250

7

Өндөр талын хэвийн хүчдэл(кВ)

10, 6

8

Нам талын хэвийн хүчдэл(кВ)

0.4

9

Өндөр талын:

Гал хамгаалагчийн хэвийн гүйдэл,

10кВ, А

Гал хамгаалагчийн хэвийн гүйдэл,

6кВ, А

 

16

 

 25

10

Нам талын хэвийн гүйдэл, А

 400

11

Гүйдлийн трансформаторын хувиргагч коэффициент

 600/5

12

Нам талын гаралт

Хэрэглэгчийн захиалгын дагуу.

13

Үйлчилгээний нөхцөл

Нэг талын үйлчилгээтэй.

14

Жин/трансформатор ороогүй/

Агаарын оруулгатай үед 1250 кг ихгүй

Кабелийн оруулгатай үед 1100 кг ихгүй

15

Хамгаалалтын зэрэг

IP 23Менежертэй холбогдох