160кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөө КТПН

2020-07-08
8,500,000.00
 
 

Багануурын цахилгаан механикийн үйлдвэрт үйдвэрлэсэн иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө нь Монгол улсын MNS5643 2006, MNS5644 2006 стандартын шаардлага хангасан, гадна зориулалттай тоноглол бүхий 63…1000кВА хүртэлх чадалтай, өндөр талдаа агаар, кабелийн оруулгатай, нам талдаа агаар, кабелийн гаргалгатай трансформаторын хувиарлах байгууламж. 

Бүтээгдэхүүний давуутал

1. Монгол улсын MNS56432006, MNS5644 2006 стандартын шаардлагуудын бүх үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангажстандарт хэмжилзүйн газраас тохирлын гэрчилгээ авсан.

2. Хэмжүүрийн тоноглолууднь Стандартчлал хэмжилзүйн газраар баталгаажсан шалгалт тохируулгын гэрчилгээтэй.

3. Итгэмжлэгдсэн туршилтынлабораторт сорилт хийж баталгаажсан. Хуваарилах байгууламжинд туршилт хийсэн протоколдагалдана.

4. Цахилгаан байгууламжийндүрэм БД 43-101-03 болон УБЦТС ХХК-ны техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

5. 8 жилийн турш үйлдвэрлэхявцдаа аюулгүй ажиллагаа, загвар хийцийг тогтмол сайжруулж, хэрэглэгч захиалагчийнхүсэл шаардлагад тулгуурлан ИТД-ний чанарыг сайжруулах зорилгоор ажилласан.

6. ИТД-нд хэрэглэжбайгаа цахилгааны тоноглолууд нь чанарын шаардлага хангасан ба үйлдвэрлэгчийнсертификат паспортууд болон угсарч үйлдвэрлэх эрхтэй албан ёсны гэрчилгээнүүддагалдана.

7. ИТД-г үйлдвэрлэхэдашиглаж байгаа төмөр хийц детал нь цайрдсан лист төмрөөр хийгддэг учраас зэврэлтявагдахгүй.

8. Ашиглалтынхугацаа 25-30 жил.

9. Үйлдвэрлэгчээс гаргасанбаталгаат хугацаа 3 жил.

Техникийн өгөгдөл.

1

Суурилуулах трансформаторын чадал

160кВА

2

Өндөр талын хэвийн хүчдэл

10,6кВ

4

Нам талын хэвийн хүчдэл

400В

6

Өндөр талын оруулгын төрөл

агаарын болон кабелийн

7

Нам талын гаргалагын төрөл

кабель

8

Сүлжээнд холбогдох төрөл

мухарын болон дамжин өнгөрөх

9

10кВ талын гал хамгаалагчийн хэвийн гүйдэл 

6кВ талын гал хамгаалагчийн хэвийн гүйдэл 

 

10А

 

16А

10

Нам талын хэвийн гүйдэл

250А

11

Гүйдлийн трансформаторын хувиргагч коэффициент

200/5

12

Нам талын гаралга

Хэрэглэгчийн захиалгын дагуу.

13

Үйлчилгээний нөхцөл

Нэг талын үйлчилгээтэй.

14

Жин/трансформатор ороогүй/

Агаарын оруулгатай үед 1250 кг ихгүй

Кабелийн оруулгатай үед 1100 кг ихгүй

15

Хамгаалалтын зэрэг

IP 23

 Менежертэй холбогдох