0.4кВ холболтын муфт 4П СТП

2020-07-07
150,000.00
 
 

4 жил-тэй, 70-120, 150-240 хөндлөн огтлолтой, 1кВ хүртэлх хүчдэлтэй, холболтын муфт. 

Марк

4Стп-10

70-120

4Стп-10

150-240

Судлын тоо

4

4

Хөндлөн огтлол

70...120

150....240

Хүчдэл

1кВ хүртэл

1кВ хүртэл

Тусгаарлагчын төрөл

Тос нэвчсэн цаас

Тос нэвчсэн цаас

Холболтын төрөл

Холболт

Холболт

Давтамж Гц

50

50

Орчны температур, дээд хязгаар [Градус цельс]

+50

+50

Орчны температурын доод хязгаар [Градус цельс]

-50

-50

Суурилуулах хамгийн бага температур [Градус цельс]

-20

-20


Менежертэй холбогдох